Zbiornik Siennica Różana dostępny dla wędkarzy od 01 kwietnia...

  • 20 marca 2024, 15:40

  • 1 minut czytania

  • Ch.S.M

REGULAMIN

WĘDKOWANIA I PRZEBYWANIA NA

ZBIORNIKU SIENNICA.

 

1. OSOBOM POSIADAJĄCYM AKTUALNE UPRAWNIENIA DO POŁOWU RYB ZEZWALA SIĘ NA :

- CAŁODOBOWY POLÓW RYB Z BRZEGU ZBIORNIKA

- WĘDKOWANIE ZGODNIE Z ZASADAMI UPRAWIANIA AMATORSKIEGO POŁOWU RYB WĘDKĄ W WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ UPRAWNIONEGO DO RYBACTWA OKRĘGU PZW W CHEŁMIE.

2. ZABRANIA SIĘ :

- WPROWADZANIA I PORUSZANIA SIĘ  POJAZDAMI PO GROBLI I NASYPACH ZBIORNIKA

- NISZCZENIA UMOCNIEŃ SKARP, GROBLI, ZNAKÓW WODNYCH I URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH

- BIWAKOWANIA, ROZPALANIA OGNISK, PATROSZENIA RYB I ZAŚMIECANIA TERENU

- PRZEBYWANIA W STANIE NIETRZEŹWYM I SPOŻYWANIA ALKOHOLU

- POŁOWU RYB METODĄ SPINNINGOWĄ I NA ŻYWCA OD 01 STYCZNIA DO 30 KWIETNIA

- WĘDKOWANIA Z WYSPY

- WĘDKOWANIA ZE ŚRODKÓW PŁYWAJĄCYCH (z wyłączeniem łódek zanętowych sterowanych drogą radiową)

- KĄPIELI

3. WŁAŚCICIEL ZBIORNIKA I WYDAJĄCY UPRAWNIENIA NA AMATORSKI POŁÓW RYB NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPRZĘT POZOSTAWIONY NA TERENIE ZBIORNIKA

4. KONTROLE PRZESTRZEGANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU SPRAWUJĄ:

- PRZEDSTAWICIELE URZĘDU GMINY

- POLICJA

- PAŃSTWOWA I SPOŁECZNA STRAŻ RYBACKA

5. W STOSUNKU DO OSÓB NARUSZAJĄCYCH POSTANOWIENIA REGULAMINU BĘDĄ STOSOWANE KARY PRZEWIDZIANE W ORZECZNICTWIE KARNO-ADMINISTRACYJNYM I ORGANIZACYJNYM PZW.

 

INFORMUJEMY ŻE AKWEN SIENNICA RÓŻANA WCHODZI W SKŁAD ZBIORNIKÓW NA KTÓRE TRZEBA POSIADAĆ OPŁATĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ (120zł) TZW. KARNET.